Google vam nastoji pomoći u otkrivanju svijeta koji vas okružuje. Svrha je slika na našim platformama da poboljšaju vaš doživljaj i pomognu vam pregledati i istražiti mjesta u blizini ili diljem svijeta. Trudimo se prikazati korisne slike i osigurati da odražavaju svijet koji naši korisnici istražuju.

Slike Street Viewa mogu biti doprinos vanjskih strana ili Googleov doprinos. Možete ih razlikovati po nazivu atributa ili ikoni prikazanoj uz svaku sliku. Slike koje je snimila vanjska strana i koje su objavljene na Google kartama u vlasništvu su tog suradnika (ili imenovanih sljednika).

Na ovoj stranici objašnjena su pravila za Googleove slike na Street Viewu. Za korisničke slike na Street Viewu proučite pravila o korisničkom sadržaju na Kartama.

Pravila za Googleove slike
na Street Viewu

Kako bi slike Street Viewa predstavljale pozitivan i koristan doživljaj svima koji ih pregledavaju, osmislili smo ova pravila za Googleove slike na Street Viewu. Ona objašnjavaju kako postupamo s neprimjerenim sadržajem i koje kriterije koristimo za odabir slika na Street Viewu koje ćemo objaviti na Google kartama. Povremeno provjerite ima li novosti jer pravila ažuriramo.

Slike Street Viewa ne prikazuju se u stvarnom vremenu

Slike na Street Viewu prikazuju samo ono što su naši fotoaparati uspjeli snimiti na dan kad su prošli pokraj određene lokacije. Nakon toga potrebno je nekoliko mjeseci za njihovu obradu. To znači da sadržaj koji vidite može biti star od nekoliko mjeseci do nekoliko godina. Za neke lokacije na kojima slike prikupljamo godinama možete vidjeti promjene na tim slikama pomoću funkcije Vremeplov.

Zamućivanje

Google poduzima brojne korake za zaštitu privatnosti pojedinaca prilikom objavljivanja slika Street Viewa na Google kartama.

Razvili smo vrhunsku tehnologiju zamućivanja lica i registarskih pločica koja se primjenjuje na lica i registarske pločice koje se mogu identificirati na Googleovim slikama na Street Viewu. Ako uočite da vaše lice ili registarsku pločicu treba dodatno zamutiti ili ako želite da zamutimo cijelu vašu kuću, automobil ili tijelo, pošaljite zahtjev pomoću alata Prijava problema.

Neprikladan sadržaj

Neprimjeren sadržaj možete prijaviti putem veze "Prijava problema". Sljedeće kategorije smatramo neprimjerenim sadržajem, osim kad sadržaj ima umjetničku, obrazovnu ili dokumentarnu vrijednost.

Kršenja intelektualnog vlasništva

Kršenja intelektualnog vlasništva

Ne dopuštamo slike ni drugi sadržaj koji krši tuđa zakonska prava, uključujući autorska prava. Da biste saznali više ili podnijeli zahtjev u skladu sa Zakonom o autorskim pravima u digitalnom tisućljeću (DMCA), proučite naše postupke u vezi s autorskim pravima.

Ikona Seksualno eksplicitan sadržaj

Seksualno eksplicitan sadržaj

Ne dopuštamo seksualno eksplicitan sadržaj.

Ikona Nezakonit, opasan ili nasilan sadržaj

Nezakonit, opasan ili nasilan sadržaj

Ne dopuštamo nezakonit sadržaj, sadržaj koji promiče opasna ili nezakonita djela ili koji zorno ili nepotrebno prikazuje nasilje.

Ikona Uznemiravanje i prijetnje

Uznemiravanje i prijetnje

Ne dopuštamo pojedincima da upotrebljavaju Street View za uznemiravanje, zastrašivanje ili napadanje drugih osoba.

Govor mržnje

Govor mržnje

Ne dopuštamo sadržaj koji promiče ili odobrava nasilje prema pojedincima ili skupinama na temelju rase, etničkog podrijetla, vjeroispovijesti, invaliditeta, spola, dobi, nacionalnosti, veteranskog statusa, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta.

Ikona Teroristički sadržaj

Teroristički sadržaj

Ne dopuštamo da se ovom uslugom služe terorističke organizacije ni u koju svrhu, uključujući regrutiranje. Isto tako, uklonit ćemo sadržaj povezan s terorizmom, kao što je sadržaj koji promiče terorističko djelovanje, potiče nasilje ili slavi terorističke napade.

Ikona Ugrožavanje djece

Ugrožavanje djece

Googleova pravila strogo zabranjuju sadržaj kojim se izrabljuju ili zlostavljaju djeca. To obuhvaća sve slike koje prikazuju seksualno zlostavljanje djece i sav sadržaj koji djecu prikazuje na seksualan način. Ako naiđete na bilo kakav sadržaj za koji smatrate da iskorištava djecu na taj način, nemojte ga ponovno dijeliti niti komentirati, čak ni ako želite Googleu skrenuti pozornost na njega. Ako naiđete na takav sadržaj drugdje na internetu, izravno se obratite Nacionalnom centru za nestalu i zlostavljanu djecu (NCMEC).

Ikona Podaci koji otkrivaju identitet

Podaci koji otkrivaju identitet

Ne dopuštamo sadržaj koji obuhvaća podatke koji otkrivaju identitet kao što su podaci o kreditnim karticama, medicinska dokumentacija ili službeni identifikacijski dokumenti, bilo da su vaši ili od neke druge osobe.