Provjerite ispunjavate li uvjete.

Svi naši primatelji potpore moraju udovoljavati određenim kriterijima kako bi se kvalificirali za Google Ad Grants i zadržali taj status. Evo kako se vaša neprofitna organizacija može kvalificirati.

Zemlje

Mijenjamo svijet, zemlju po zemlju.

Surađujemo s više od 20.000 neprofitnih organizacija u više od 50 zemalja. Da biste se kvalificirali za potporu Google Ad Grantsa, vaša neprofitna organizacija mora imati sjedište u nekoj od sljedećih zemalja.

Ispunjavanje uvjeta

Evo kako ćete se kvalificirati za Google Ad Grants.

Da bi se vaša organizacija kvalificirala za Google Ad Grants, potrebno je sljedeće:

  • Najprije se prijavite za Google za neprofitne organizacije. Vaša organizacija mora imati važeći status dobrotvorne organizacije. Definiciju statusa dobrotvorne organizacije u svojoj zemlji potražite na web-lokaciji Google za neprofitne organizacije. Državna tijela i organizacije, bolnice i grupne privatne prakse, škole, obrazovne ustanove i sveučilišta ne ispunjavaju uvjete za Google za neprofitne organizacije, ali filantropski ogranci obrazovnih ustanova ispunjavaju te uvjete.

  • Organizacija mora priznati i prihvatiti certifikacije koje Google zahtijeva za prijavu, a koje se odnose na nediskriminaciju te primanje i upotrebu donacija.

  • Morate imati web-lokaciju visoke kvalitete koja udovoljava pravilima o web-lokacijama usluge Ad Grants.

  • Nakon što se vaša organizacija registrira za Google za neprofitne organizacije, morate dobiti odobrenje u pretkvalifikacijskom postupku Ad Grantsa.

Evo kako zadržati kvalifikaciju.

Da bi vaša organizacija i dalje ispunjavala uvjete za Google Ad Grants, morate se pridržavati programskih pravila.