Dodatni uvjeti pružanja usluge za Google karte/Google Earth

Zadnja izmjena: 21. siječnja 2019.

Zahvaljujemo što upotrebljavate Google karte i Google Earth ("Google karte/Google Earth").

Google karte/Google Earth omogućuju vam da pregledate i upotrebljavate razne sadržaje, uključujući podatke o kartama i terenu, slike, unose poslovne djelatnosti, stanje u prometu, recenzije i ostale povezane informacije koje omogućuju Google, njegovi izdavači licenci i korisnici ("Sadržaj").

Pristupanjem Google kartama/Google Earthu, njihovim preuzimanjem ili upotrebom pristajete na:

 1. Googleove uvjete pružanja usluge ("Opći uvjeti");
 2. sljedeće Dodatne uvjete pružanja usluge za Google karte/Google Earth (dalje: Dodatni uvjeti za Google karte/Earth);
 3. Pravne obavijesti za Google karte/Google Earth ("Pravne obavijesti") i
 4. Googleova pravila o privatnosti ("Pravila o privatnosti").

Pažljivo pročitajte svaki od ta četiri dokumenta, počevši od Općih uvjeta. U Općim su uvjetima, primjerice, pojašnjena vaša prava intelektualnog vlasništva za sadržaj koji prenesete i vaše odgovornosti prilikom upotrebe Googleova sadržaja ili sadržaja trećih strana ili prilikom upotrebe Google karata/Google Eartha za vrijeme vožnje.

Opći uvjeti, Dodatni uvjeti za Karte/Earth, Pravne obavijesti i Pravila o privatnosti zajednički se nazivaju "Ugovorom". Ugovor je obvezujući sporazum između vas i Googlea u vezi s vašom upotrebom Google karata/Google Eartha.

 1. Licenca. Ako se pridržavate uvjeta ovog ugovora, Google vam dodjeljuje neisključivu i neprenosivu licencu za upotrebu Google karata/Google Eartha, uključujući značajke koje vam omogućuju da:

  1. pregledavate karte i dodajete im napomene;

  2. izrađujete KML datoteke i slojeve karte;

  3. javno prikazujete Sadržaj uz primjerenu atribuciju na mreži, u videozapisima i u tisku i

  4. da činite brojne druge stvari koje su opisane na stranici s dopuštenjima Upotreba Google karata, Google Eartha i Street Viewa.

 2. Zabranjeno ponašanje. Pridržavanje članka 2. uvjet je za dodjelu licence iz članka 1. Kad upotrebljavate Google karte/Google Earth, ne smijete činiti sljedeće (niti to smijete dopustiti drugima koji djeluju u vaše ime):

  1. ponovno distribuirati ili prodavati bilo koji dio Google karata/Google Eartha ili izraditi novi proizvod ili uslugu na temelju Google karata/Google Eartha (osim ako ne upotrijebite API-jeve za Google karte/Google Earth u skladu s njihovim uvjetima pružanja usluge);

  2. kopirati Sadržaj (osim ako vam to ne dopušta stranica s dopuštenjima Upotreba Google karata, Google Eartha i Street Viewa ili primjenjivi zakon o intelektualnom vlasništvu, uključujući "poštenu upotrebu");

  3. masovno preuzimati ili izrađivati skupne feedove Sadržaja (ili dopuštati drugima da to čine);

  4. upotrebljavati Google karte/Google Earth za izradu ili proširivanje drugih skupova podataka povezanih s mapiranjem (uključujući skup podataka za mapiranje ili navigaciju, bazu podataka unosa poslovne djelatnosti, popis za slanje e-pošte ili popis za telemarketing) za upotrebu u usluzi koja je zamjena za Google karte/Google Earth ili im je znatno slična;

  5. upotrebljavati bilo koji dio Google karata/Google Eartha s proizvodima ili uslugama drugih korisnika za navigaciju u stvarnom vremenu ili autonomnu kontrolu vozila ili u vezi s njima, osim putem određenih Googleovih značajki kao što su Android Auto ili Šalji u automobil;

  6. vršiti obrnuti inženjering ili pokušati izvesti izvorni kôd iz Google karata/Google Eartha ili bilo kojeg povezanog softvera, osim u mjeri u kojoj je ovo ograničenje izričito zabranjeno primjenjivim zakonom;

  7. uklanjati, skrivati ili mijenjati bilo koje Googleove uvjete pružanja usluge ili bilo koje veze na te uvjete ili obavijesti o njima, ili bilo koje obavijesti o autorskim pravima, zaštitnim znakovima ili drugim vlasničkim pravima ili

  8. raditi bilo što neprikladno, nezakonito ili što krši prava drugih (uključujući njihova prava na privatnost, publicitet i intelektualno vlasništvo).

 3. Stvarno stanje; Preuzimanje rizika. Prilikom upotrebe podataka karte, stanja u prometu, uputa i ostalog Sadržaja Google karata/Google Eartha moguće je da će se stvarno stanje razlikovati od rezultata na karti i Sadržaja, stoga se neovisno vodite zdravim razumom i upotrebljavajte Google karte/Google Earth na vlastiti rizik. U svakom ste trenutku sami odgovorni za svoje ponašanje i njegove posljedice.

 4. Vaš sadržaj na Google kartama/Google Earthu. Sadržaj koji prenesete, pošaljete ili pohranite na Google karte/Google Earth ili primite putem njih podliježe Googleovim Općim uvjetima, a isto tako i licenci u odjeljku pod nazivom “Vaš Sadržaj u našim Uslugama”. Međutim, sadržaj koji ostaje isključivo lokalan na vašem uređaju (kao što je lokalno pohranjena KML datoteka) ne prenosi se ili ne šalje na Google i stoga ne podliježe toj licenci.

 5. Korisnici koji upotrebljavaju Usluge u ime vlade. Ako upotrebljavate naše Usluge u ime tijela vlade, primjenjuju se sljedeći uvjeti:

  1. Državna upotreba naših Usluga. Odjeljak Općih pravila pod nazivom "Poslovne upotrebe naših Usluga" u potpunosti se zamjenjuje sljedećim:

   "Ako naše Usluge upotrebljavate u ime tijela vlade, to tijelo prihvaća ove uvjete. Taj će entitet preuzeti odgovornost i obeštetiti Google i njegove zastupnike, službenike, predstavnike i zaposlenike za sve zahtjeve, parnice ili postupke koji proisteknu iz ili se vežu uz upotrebu Usluga ili kršenje ovih uvjeta, uključujući sve zahtjeve, gubitke, štete, osude, troškove sudskih sporova i pravne naknade isključivo u mjeri koja je dopuštena primjenjivim zakonom, odredbom ili privilegijama i imunitetima."

  2. Mjerodavni zakon.

   1. Odjeljak Općih pravila koji se odnosi na mjerodavni zakon i nadležni sud ne primjenjuje se na gradska ili državna tijela vlade u Sjedinjenim Američkim Državama ili Europskoj uniji.

   2. Za savezna tijela vlade Sjedinjenih Američkih Država odjeljak Općih uvjeta koji se odnosi na mjerodavni zakon i nadležni sud u potpunosti se zamjenjuje sljedećim:

    "Ovaj će se Ugovor regulirati, interpretirati i primjenjivati u skladu sa zakonima Sjedinjenih Američkih Država bez pozivanja na sukob zakona. Isključivo u mjeri koja je dopuštena saveznim zakonom: (A) zakoni države Kalifornije (isključujući pravila države Kalifornije o sukobu zakona) primjenjivat će se ako nema primjenjivog saveznog zakona i (B) svi sporovi koji proizlaze iz ovog Ugovora ili Usluga vodit će se isključivo na saveznim sudovima okruga Santa Clara u Kaliforniji i strane pristaju na nadležnost tih sudova nad osobama."

  3. Ograničena prava za Vladu SAD-a. Svaki pristup Google kartama/Google Earthu ili njihova upotreba putem savezne vlade Sjedinjenih Američkih Država ili u njeno ime podliježe odjeljku "Ograničena prava za Vladu SAD-a" u Pravnim obavijestima.

 6. Razvojni programeri i poslovni korisnici. Ako ste sklopili ugovor za razvojne programere ili poslovne korisnike koji vam omogućuje integraciju značajki ili sadržaja Google karata u okviru web-lokacije, aplikacije ili nekog drugog proizvoda, primjenjuju se sljedeći uvjeti:

  1. Europski uvjeti zaštite podataka. Vi i Google prihvaćate Uvjete zaštite podataka za voditelje obrade osobnih podatataka Google karata na adresi https://privacy.google.com/businesses/mapscontrollerterms/

  2. Uvjeti pružanja usluge prosljeđivanja. Najkasnije do 25. svibnja 2018. na svojoj web-lokaciji, u aplikaciji ili uvjetima upotrebe proizvoda eksplicitno navedite da se na korisnike primjenjuju Dodatni uvjeti pružanja usluge za Google karte/Google Earth (uključujući Googleova pravila o privatnosti) i navedite hiperveze na oboje, osim ako vaša web-lokacija ili aplikacija već uključuje hipervezu na ove Dodatne uvjete kad god prikaže podatke Google karata.