Dodatni uvjeti pružanja usluge za Google karte/Google Earth

Zadnja izmjena: 31. ožujka 2020.

Da biste upotrebljavali Google karte/Google Earth, morate prihvatiti (1) Googleove uvjete pružanja usluge i (2) sljedeće Dodatne uvjete pružanja usluge za Google karte/Google Earth (dalje: “dodatni uvjeti za Google karte/Earth”). Dodatni uvjeti za Google karte/Earth smatraju se sastavnim dijelom Pravnih obavijesti za Google karte/Google Earth i Google Maps API/Google Earth API.

Pažljivo pročitajte svaki od tih dokumenata. Ti se dokumenti zajednički nazivaju "Uvjeti". Navode što možete očekivati od nas kada upotrebljavate naše usluge te što mi očekujemo od vas.

Iako nisu dio ovih Uvjeta, preporučujemo vam da pročitate our Pravila o privatnosti kako biste saznali više o ažuriranju, izvozu, brisanju svojih podataka i upravljanju njima.

 1. Licenca. Sve dok se pridržavate Uvjeta, Googleovi uvjeti pružanja usluge daju vam licencu za upotrebu Google karata/Google Eartha, uključujući značajke koje vam omogućuju da:

  1. pregledavate karte i dodajete im napomene

  2. izrađujete KML datoteke i slojeve karte i

  3. javno prikazujete sadržaj uz primjerenu atribuciju na mreži, u videozapisima i u tisku.

  Više pojedinosti o tome kako možete koristiti Google karte/Google Earth pročitajte na stranici Upotreba Google karata, Google Eartha i Street Viewa.

 2. Zabranjeno ponašanje. Uvjet za upotrebu licence za Google karte/Google Earth jest pridržavanje odjeljka 2. Kad upotrebljavate Google karte/Google Earth, ne smijete činiti sljedeće (niti to smijete dopustiti drugima koji djeluju u vaše ime):

  1. ponovno distribuirati ili prodavati bilo koji dio Google karata/Google Eartha ili izraditi novi proizvod ili uslugu na temelju Google karata/Google Eartha (osim ako upotrijebite Google Maps API/Google Earth API u skladu s njihovim uvjetima pružanja usluge)

  2. kopirati sadržaj (osim ako vam to dopušta stranica s dopuštenjima Upotreba Google karata, Google Eartha i Street Viewa ili primjenjivi zakon o intelektualnom vlasništvu, uključujući "poštenu upotrebu")

  3. masovno preuzimati ili izrađivati skupne feedove sadržaja (ili dopuštati drugima da to čine)

  4. upotrebljavati Google karte/Google Earth za izradu ili proširivanje drugih skupova podataka povezanih s mapiranjem (uključujući skup podataka za mapiranje ili navigaciju, bazu podataka unosa poslovne djelatnosti, popis za slanje e-pošte ili popis za telemarketing) za upotrebu u usluzi koja je zamjena za Google karte/Google Earth ili im je znatno slična ili

  5. upotrebljavati bilo koji dio Google karata/Google Eartha s proizvodima ili uslugama drugih korisnika za navigaciju u stvarnom vremenu ili autonomnu kontrolu vozila ili u vezi s njima, osim putem određenih Googleovih značajki kao što je Android Auto.

 3. Stvarno stanje; preuzimanje rizika. Pri upotrebi podataka s karte, stanja u prometu, uputa i ostalog sadržaja Google karata/Google Eartha, moguće je da će se stvarno stanje razlikovati od rezultata na karti i sadržaja, stoga se neovisno vodite zdravim razumom i upotrebljavajte Google karte/Google Earth na vlastiti rizik. U svakom ste trenutku sami odgovorni za svoje ponašanje i njegove posljedice.

 4. Vaš sadržaj na Google kartama/Google Earthu. Sadržaj koji prenesete, pošaljete ili pohranite na Google karte/Google Earth ili primite putem njih podliježe Googleovim Uvjetima pružanja usluge, a isto tako i licenci u odjeljku pod nazivom "Dopuštenje za upotrebu vašeg sadržaja". Međutim, sadržaj koji ostaje isključivo lokalan na vašem uređaju (kao što je lokalno pohranjena KML datoteka) ne prenosi se ili ne šalje na Google i stoga ne podliježe toj licenci.

 5. Korisnici koji upotrebljavaju usluge u ime državnih tijela. Ako upotrebljavate Google karte/Google Earth u ime državnih tijela, primjenjuju se sljedeći uvjeti:

  1. Mjerodavno pravo.

   1. Odjeljak Googleovi uvjeti pružanja usluge koji se odnosi na mjerodavno pravo i nadležni sud ne primjenjuje se na gradska ili državna tijela vlade u Sjedinjenim Američkim Državama ili Europskoj uniji.

   2. Za savezna tijela vlade Sjedinjenih Američkih Država odjeljak Googleovi uvjeti pružanja usluge koji se odnosi na mjerodavno pravo i nadležni sud u potpunosti se zamjenjuje sljedećim:

    "Ovi će se Uvjeti regulirati, interpretirati i primjenjivati u skladu sa zakonima Sjedinjenih Američkih Država bez pozivanja na sukob zakona. Isključivo u mjeri koja je dopuštena saveznim zakonom: (A) zakoni države Kalifornije (isključujući pravila države Kalifornije o sukobu zakona) primjenjivat će se ako nema primjenjivog saveznog zakona i (B) svi sporovi koji proizlaze iz ovih Uvjeta ili Google karata/Google Eartha vodit će se isključivo na saveznim sudovima okruga Santa Clara u Kaliforniji i strane pristaju na nadležnost tih sudova nad osobama."

  2. Ograničena prava za Vladu SAD-a. Svaki pristup Google kartama/Google Earthu ili njihova upotreba putem savezne vlade Sjedinjenih Američkih Država ili u njezino ime podliježe odjeljku "Ograničena prava za Vladu SAD-a" u Pravnim obavijestima Google karata/Google Eartha.