Sigurnost o kojoj ne trebate ni razmišljati

Ne morate biti stručnjak za sigurnost da biste se osjećali sigurno na webu. Chrome je izrađen tako da je bez iznimke siguran i da ga svi mogu jednostavno upotrebljavati.