Objavite novosti da biste dogovorili nove poslove.

Dosegnite i one korisnike koji vas ne prate. Objavite ažuriranja i ponude izravno na lokalnom profilu tvrtke na Googleu da biste svima koji traže vašu tvrtku dali razlog da vas posjete.

ZAPOČNITE ODMAH

Redovito objavljujte ažuriranja da bi vam se klijenti uvijek iznova vraćali.

Objavite dnevne ponude ili sezonska ažuriranja na profilu tvrtke da biste korisnicima dali razlog da se vrate.

Započnite objavljivati postove na Googleu.

Izrada posta

Brzo izradite prilagođene postove Google My Businessa na svojem telefonu, tabletu ili računalu.

Depiction of the user interface for creating a post.

Objavite na Googleu

Postovi se prikazuju izravno na vašem profilu tvrtke na Googleu na uslugama Pretraživanje i Karte.

Example of how a post would look in Googles search results.

Saznajte što funkcionira

Pogledajte uvide u svoje objave na nadzornoj ploči Google My Businessa.

The user interface showing statistics on views and engagement of a post.

Započnite.

Registracija je besplatna i traje samo nekoliko minuta.
Već danas unesite profil svoje tvrtke i iskoristite ga.

Započnite odmah