Dobro došli, hajdemo postaviti uređaj!

Kliknite jedan od gumba u nastavku da biste preuzeli aplikaciju Google Home na mobilni telefon ili tablet

Dodirnite gumb u nastavku da biste preuzeli aplikaciju Google Home

Možete i postaviti Chromecast pomoću ovog računala

Možete i instalirati proširenje Google Cast da biste upotrebljavali Chromecast uz ovo računalo