Otkrijte aplikacije za rad

Chromeove aplikacije i proširenja za upravljanje tvrtkom i razvoj.

Chrome web-trgovina

Chrome, prilagođeni

Konfigurirajte Chrome ili uređaje Chrome da biste unaprijed instalirali aplikacije i proširenja radi učinkovite implementacije i upravljanja.

Pružite prilagođene aplikacije

Postavite privatnu zbirku Chromeovih aplikacija kako bi zaposlenici prilikom prijave na Chrome mogli pristupiti prilagođenim aplikacijama tvrtke.

Istaknute aplikacije za posao

Aplikacije i proširenja na Chromeu pomoću kojih vaš tim može obavljati zadatke, povezati se s ljudima, stvarati sadržaje i upravljati financijama.