Imate starije web-aplikacije?

Podrška za naslijeđene preglednike može vam pomoći.

Vaša organizacija možda upotrebljava web-aplikacije koje su napravljene za preglednike koji su sada već nekoliko verzija stariji. Implementacijom preglednika Chrome otključat će se prednosti modernog weba, a to IT-u pored brzine i mogućnosti pokretanja najnovijih poslovnih aplikacija za zaposlenike pruža više sigurnosti.

Chromeova podrška za naslijeđene preglednike zaposlenicima omogućuje automatsko prebacivanje između Chromea i drugog preglednika. Informatičari određuju koje se web-lokacije trebaju pokretati u drugom pregledniku i uvode to pravilo preglednika Chrome za tu organizaciju.

Dobijte podršku za naslijeđene preglednike