GoogleGoogle Analytics

Uvjeti za certificirane partnere za Google Analytics

Hvala

Vaše prihvaćanje Uvjeta i odredbi programa certificiranih partnera usluge Google Analytics (GACP) poslano je na razmatranje. Pregledat ćemo vašu prijavu te ubrzo odgovoriti.

Prema odjeljku 1 Uvjeta i odredbi, vaše članstvo u programu GACP stupa na snagu tek po primitku pismene potvrde tvrtke Google putem e-pošte.

Kao dio postupka prijave morate prihvatiti ove uvjete programa ("Uvjete") tvrtke Google Inc. ("Google"). Ti se Uvjeti odnose na sudjelovanje kao ovlašteni konzultant usluge Google Analytics ("GACP") u programu za ovlaštene konzultante usluge Google Analytics ("Program GACP"). Prihvaćanjem ovih Uvjeta potvrđujete da imate pravo vezati stranu koju ste naveli u prijavi za program GACP (vi i ta strana zajednički se nazivate "vi").

KLIKOM NA "PRIHVAĆAM UVJETE" U NASTAVKU PRIHVAĆATE BITI VEZANI UVJETIMA OD DATUMA KADA STE KLIKOM POTVRDILI TU IZJAVU. NO NAPOMINJEMO DA PREMA UVJETIMA NE SUDJELUJETE U PROGRAMU GACP TE DA PREMA TIM UVJETIMA NEMATE PRAVA DOK I OSIM VAS TVRTKA GOOGLE NE UKLJUČI U PROGRAM GACP KAO ŠTO JE OPISANO U ODJELJKU 1 U NASTAVKU.

 1. Sudjelovanje u programu. Sudjelovanje u Programu GACP ovisi o suglasnosti tvrtke Google, koju tvrtka Google utvrđuje prema vlastitom nahođenju. Vaše pristupanje Programu GACP stupa na snagu tek nakon što to tvrtka Google potvrdi e-poštom.
 2. Prednosti programa. Ako tvrtka Google prihvati vaše sudjelovanje u Programu GACP, dopušteno vam je sljedeće: (a) predstavljanje kao certificirani partner za Google Analytics (GACP) na vašoj web-lokaciji i marketinškim materijalima, uključujući i upotrebu logotipa GACP koji dodjeljuje tvrtka Google i (b) pružanje usluga obuke i podrške korisnicima koje su vezane uz uslugu Google Analytics kao certificirani partner za Google Analytics (GACP). Upotreba logotipa GACP (i ostalih značajki robne marke Google koje dopušta tvrtka Google) mora biti u skladu sa smjernicama za upotrebu značajki robne marke Google koje se nalaze ovdje te podliježe dodatnim uvjetima navedenim ovdje. Objavljivanje izvješća za tisak u kojem se spominje vaš status certificiranog partnera za Google Analytics (GACP) ili vaše sudjelovanje u Programu GACP nije dopušteno bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Google. Tvrtka Google može u bilo kojem trenutku povući dopuštenje da se predstavljate kao certificirani partner za Google Analytics (GACP) i da upotrebljavate logotip GACP i ostale značajke robne marke Google.
 3. Pravila sudjelovanja u programu.
  1. Zadržavanje kvalifikacija. Ovdje su opisani neki od čimbenika pomoću kojih tvrtka Google procjenjuje vašu prijavu u Program GACP. Nakon pristupanja Programu GACP morate zadržati te kvalifikacije (koje ažurira tvrtka Google) da biste ostali sudionik u Programu GACP.
  2. Podaci i izvješćivanje. Ako tvrtka Google prihvati vaše sudjelovanje u Programu GACP, vi dopuštate tvrtki Google da prikazuje značajke vaše robne marke i ostale podatke o vama kako bi vas predstavila kao sudionika u Programu GACP, uključujući i stranicu direktorija certificiranih partnera za Google Analytics (GACP) koja se trenutno nalazi ovdje. Morate ažurirati svoje podatke na konzoli na mreži koja se nalazi ovdje. Osim toga, do zadnjeg radnog dana svakog kvartala morate poslati izvješće o angažmanima predstavnika klijenta u formatu koji odredi tvrtka Google.
  3. Odnos s klijentima. Morate obavijestiti svoje klijente da ste neovisna strana koja nije zaposlenik tvrtke Google niti je angažirana ili na drugi način povezana s tvrtkom Google. Sami ste odgovorni za sve usluge koje pružate svojim klijentima, uključujući naplatu i sve ostale aspekte odnosa s klijentom. Da ne bi došlo do nesporazuma, nije dopušteno sklapanje podugovora s trećim stranama za usluge vezane uz Google Analytics koje pružate svojim klijentima. Pružanje usluga klijentima mora se odvijati na stručan, profesionalan način koji zadovoljavati njihove potrebe te koji je u skladu s odgovarajućim industrijskim normama. Način pružanja usluga mora biti u skladu s uvjetima pružanja usluge Google Analytics i svim povezanim pravilima te ne smije uzrokovati niti poticati klijente na kršenje uvjeta pružanja usluge Google Analytics i svih povezanih pravila. Sve dok sve ostale dodatne proizvode, materijale ili alate pruža tvrtka Google te ih vi upotrebljavate, njihova upotreba mora biti u skladu s ovim Uvjetima i svim dodatnim uvjetima tvrtke Google. Vi ste odgovorni (a ne tvrtka Google) za sve troškove nastale pružanjem usluga vašim klijentima i sudjelovanjem u Programu GACP.
 4. Bez jamstava; Ograničenje odgovornosti. TVRTKA GOOGLE I S NJOM POVEZANE TVRTKE ODRIČU SE SVIH JAMSTAVA, IZRIČITIH ILI PODRAZUMIJEVANIH, UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOG, JAMSTVA NEKRŠENJA, PRIMJERENOSTI ZA PRODAJU I PRIKLADNOSTI ZA SVE SVRHE. TVRTKA GOOGLE I S NJOM POVEZANE TVRTKE NE SNOSE IZRAVNU, POSLJEDIČNU, POSEBNU, NEIZRAVNU, PRIMJERNU ILI KAZNENU ODGOVORNOST ILI NEKU DRUGU ODGOVORNOST, NEOVISNO O TOME JE LI RIJEČ O UGOVORNOJ, DELIKTNOJ ODGOVORNOSTI ILI ODGOVORNOSTI PREMA BILO KOJOJ DRUGOJ PRAVNOJ TEORIJI, VEZANO UZ PROGRAM GACP I USLUGU GOOGLE ANALYTICS. TA OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI OSTAJU VAŽEĆA ČAK I U SLUČAJU NEISPUNJAVANJA SVRHE BILO KOJEG OGRANIČENOG PRAVNOG LIJEKA I U NAJVEĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ ZAKONOM.
 5. Odšteta. Suglasni ste obeštetiti, štititi i osloboditi od odgovornosti tvrtku Google i s njom povezane tvrtke od svih potraživanja treće strane i povezanih troškova koji proizlaze iz kršenja ovih Uvjeta, vašeg sudjelovanja u Programu GACP ili usluga koje pružate svojim klijentima.
 6. Povjerljivost. "Povjerljivi podaci tvrtke Google" podaci su koje tvrtka Google otkriva u skladu s ovim Uvjetima koji su označeni kao povjerljivi ili se u uobičajenim okolnostima smatraju povjerljivim podacima.  Povjerljivi podaci tvrtke Google ne obuhvaćaju podatke koji su vam već poznati, koji nisu objavljeni vašom krivnjom, do kojih ste došli neovisno ili ste ih s pravom primili od treće strane. Otkrivanje povjerljivih podataka tvrtke Google nije dopušteno, osim povezanim tvrtkama, zaposlenicima i predstavnicima, kojima moraju biti poznati i koji su pismeno pristali na čuvanje njihove povjerljivosti. Te fizičke i pravne osobe smiju upotrebljavati povjerljive podatke tvrtke Google samo u svrhu ostvarivanja prava i ispunjavanja obaveza ovih Uvjeta, uz odgovarajuće mjere zaštite.
 7. Raskid ugovora. Vaše sudjelovanje u Programu GACP nije obavezno. Ako više ne želite sudjelovati u Programu Program, obavijestite tvrtku Google na adresi gaac-core@google.com da bi vas uklonili iz Programa GACP. Tvrtka Google može iz bilo kojeg razloga ukinuti ove Uvjete Programa GACP ili prekinuti vaše sudjelovanje u Programu GACP, te zbog toga ne odgovara vama. Ako zbog vas ili tvrtke Google dođe do prekida ili ukidanja, više se ne smijete predstavljati kao certificirani partner za Google Analytics (GACP) te morate ukloniti logotip GACP i ostale značajke robne marke Google s web-lokacije i iz marketinških materijala. Odredbe odjeljaka 4, 5, 6, 7 i 9 ostaju na snazi i nakon ukidanja ovih Uvjeta.
 8. Izmjene. Tvrtka Google može uvesti izmjene u ove Uvjete u bilo kojem trenutku, a izmjene od tada stupaju na snagu. Ako se ne slažete s izmjenama, kao isključivi pravni lijek možete ukinuti ove Uvjete.
 9. Razno. Tvrtka Google zadržava sva prava na uslugu Google Analytics i sve ostale Google proizvode i materijale, a vi ne ostvarujete prava na uslugu Google Analytics niti na ostale Google proizvode i materijale. Osim ovih Uvjeta, odgovorni ste za poštivanje svih važećih zakona i ostalih Google pravila vezanih uz sudjelovanje u Programu GACP. Ove Uvjete regulira zakon američke savezne države Kalifornije, isključujući kalifornijski odabir pravnih propisa. U SLUČAJU SPORA VEZANOG UZ OVE UVJETE STRANE PRISTAJU NA OSOBNU NADLEŽNOST SUDOVA KOJI SE NALAZE ISKLJUČIVO U OKRUGU SANTA CLARA U SAVEZNOJ AMERIČKOJ DRŽAVI KALIFORNIJI. Ovi Uvjeti predstavljaju cijeli ugovor strana vezan uz tu temu te poništava sve prethodne ili postojeće ugovore vezane uz tu temu. Ako tvrtka Google ne provede neku od odredbi, to se ne smatra odricanjem. Ukoliko se ustanovi da je odredba neprovediva, ta i sve povezane odredbe tumače se na način koji je najpovoljniji za postizanje svrhe neprovedive odredbe. Ovi Uvjeti nemaju korisnike treće strane. Ne smijete prenijeti prava dodijeljena ovim Uvjetima, a svaki takav pokušaj smatra se ništavnim. Vi i tvrtka Google neovisni ste ugovaratelji, a ovi Uvjeti ne čine predstavništvo, partnerstvo niti zajedničko ulaganje.
 10. Prijelaz s Postojećeg ugovora za GACP.Ovo se poglavlje primjenjuje samo ako već imate pisani ugovor ("Postojeći pisani ugovor") s tvrtkom Google vezan uz vaše sudjelovanje u programu GACP (vjerojatno pod nazivom "Uvjeti i odredbe za ovlaštene konzultante usluge Google Analytics"). Kada prihvatite ove Uvjete i Google potvrdi vaše pristupanje Programu GACP, Postojeći pisani ugovor raskida se, a vaše se sudjelovanje u Programu GACP od tog trenutka reguliraju ovi Uvjeti.
PRIHVAĆANJE UVJETA
Ime:
Prezime:
Radno mjesto:
Adresa e-pošte:
Broj telefona:
Tvrtka: