Pronađite stranice koje imaju...
 
Da biste to učinili u okviru za pretraživanje.
Upišite važne riječi: trobojni štakorski terijer
Stavite točne riječi u navodnike: "rat terijer"
Utipkajte oznaku OR između svih riječi koje želite: minijaturno OR standardno
Stavite minus neposredno ispred riječi koje ne želite: -glodavac, -"Jack Russell"
do
Stavite dvije točke između brojeva i dodajte mjernu jedinicu: 10..35 kg, 300..500 kn, 2010..2011
Zatim suzite rezultate po...
Nađite stranice na jeziku koji odaberete.
Nađite stranice objavljene u određenoj regiji.
Nađite stranice koje su ažurirane u razdoblju koje ste naveli.
Pretražite jednu web-lokaciju (na primjer wikipedia.org ) ili ograničite rezultate na domene kao što su .edu, .org ili .gov
Pretražite pojmove na cijeloj stranici, u naslovu stranice, web-adresi ili vezama do web-stranice koju tražite.
Nađite stranice u željenom formatu.
Pronađite stranice koje možete slobodno upotrebljavati.
Možete i...
Pronađite stranice koje su slične URL-u
U okviru za pretraživanje upotrebljavajte operatore
Prilagodite postavke pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik