Pronađite slike koje imaju...
 
Da biste to učinili u okviru za pretraživanje.
Upišite važne riječi: zima inje
Stavite točne riječi u navodnike: "cvijet mraza"
Utipkajte oznaku OR između svih riječi koje želite: stabla OR korovi OR trave
Stavite minus neposredno ispred riječi koje ne želite: -prozori
Zatim suzite rezultate po...
Pronađite slike u bilo kojoj veličini koja vam je potrebna.
Odredite oblik slika.
Pronađite slike u željenim bojama.
Ograničite vrstu slika koju ćete pronaći.
Nađite slike objavljene u određenoj regiji.
Pretražite jednu web-lokaciju (na primjer sfmoma.org ) ili ograničite rezultate na domene kao što su .edu, .org ili .gov
Nađite slike u željenom formatu.
Nađite slike koje možete slobodno upotrebljavati.
Možete i...
Pronađite stranice koje su slične URL-u
U okviru za pretraživanje upotrebljavajte operatore
Prilagodite postavke pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik