Trenutni pristup Googleu u pregledniku

Također možete postaviti Google kao svoju zadanu tražilicu u svojem pregledniku

Provjerite jeste li prijavljeni i počnite pretraživati.

Postavite Google za početnu stranicu

U trenu pristupite pretraživanju pri svakom otvaranju preglednika.

Počnite s upotrebom

Postavite Google za početnu stranicu

Trenutni pristup pretraživanju pri svakom otvaranju preglednika.

Odaberite prvu opciju

Kliknite "Da" za dovršetak

Želite Google i u adresnoj traci?

Postavi Google kao moju zadanu tražilicu
Saznajte više

Postavite Google kao svoju zadanu tražilicu

Odaberite prvu opciju

Kliknite "Dodaj" za dovršetak

Sve gotovo?

Provjerite jeste li prijavljeni i počnite pretraživati.
Prijavite se u Google

Postavite Google za početnu stranicu

Trenutni pristup pretraživanju pri svakom otvaranju preglednika.

Odaberite prvu opciju

Kliknite "Da" za dovršetak

Sve gotovo?

Provjerite jeste li prijavljeni i počnite pretraživati.
Prijavite se u Google

Postavite Google kao svoju zadanu tražilicu

Usluga Google pretraživanje instalirana je, ali nije postavljena za vašu zadanu tražilicu. Da biste postavili Google za zadanu tražilicu, slijedite ove upute:

  1. Kliknite ikonu Alati na krajnjoj desnoj strani prozora preglednika.
  2. Odaberite Internetske mogućnosti.
  3. Na kartici Općenito pronađite odjeljak Pretraživanje i kliknite Postavke.
  4. Odaberite Google.
  5. Kliknite Postavi kao zadano i kliknite Zatvori.

1. korak: otvorite Internetske mogućnosti

Kliknite Alati na izborniku pri vrhu preglednika.
Potom na izborniku odaberite Internetske mogućnosti.

2. korak: postavite početnu stranicu na Google

U odjeljku pri vrhu s imenom Početna stranica izbrišite istaknuti tekst pored stavke Adresa. Potom u taj okvir upišite www.google.com.

3. korak: spremite promjene

Pri dnu kliknite U redu da biste spremili promjene.

1. korak: otvorite Postavke

Kliknite ikonu postavki u gornjem desnom kutu i odaberite Postavke.
Otvorit će se nova kartica.

2. korak: postavite početnu stranicu na Google

U odjeljku Izgled kliknite gumb pored stavke Prikaži gumb Početna, a potom kliknite plavu vezu Promijeni.
Izbrišite tekst u okviru u kojem stoji about:blank ili neka druga web-lokacija. Potom u okvir upišite www.google.com.
Kliknite U redu da biste spremili promjene.

3. korak: sinkronizirajte postavke

Da biste sinkronizirali kartice, oznake, aplikacije, teme i ostale značajke na svim svojim uređajima, kliknite gumb Prijava u Chrome pri vrhu stranice Postavke.
Prijavite se svojim Google računom pa kliknite U redu, sinkroniziraj sve ili kliknite vezu Napredno da biste prilagodili postavke sinkronizacije.

Saznajte više

1. korak: kliknite ikonu postavki

Kliknite ikonu postavki u gornjem desnom kutu preglednika i odaberite Postavke. Otvorit će se nova kartica.

2. korak: postavite početnu stranicu na Google

U odjeljku Izgled označite okvir pored stavke Pokaži gumb početne stranice.
Da biste postavili početnu stranicu, kliknite Promijeni.
Odaberite stavku Otvori ovu stranicu, a potom u okvir upišite www.google.com. Kliknite U redu.

3. korak: sinkronizirajte postavke

Da biste sinkronizirali kartice, oznake, aplikacije, teme i ostale značajke na svim svojim uređajima, kliknite gumb Prijava u Chrome pri vrhu stranice Postavke.
Prijavite se svojim Google računom pa kliknite U redu, sinkroniziraj sve ili kliknite vezu Napredno da biste prilagodili postavke sinkronizacije.

Saznajte više

1. opcija: povucite ikonu Google

Kliknite i povucite plavu ikonu Google ispod ikone početna koja se nalazi u gornjem desnom kutu preglednika.
Potom kliknite da u skočnom okviru.

2. opcija: ručno uredite postavke

Kliknite Firefox u gornjem lijevom kutu, potom odaberite Mogućnosti pa kliknite stavku Mogućnosti na desnom izborniku.
Kliknite gumb Osnovno na gornjem izborniku sa slikom prekidača.
Pored opcije Kad se Firefox pokrene otvorite padajući izbornik i odaberite Prikaži moju početnu stranicu.
Upišite www.google.com u okvir Početna stranica pa kliknite U redu za spremanje.

Bonus: postavite Google kao svoju zadanu tražilicu

Kliknite donju strelicu lijevo od okvira za pretraživanje.
Odaberite Google u padajućem izborniku.

Saznajte više

1. opcija: povucite ikonu Google

Mišem kliknite i povucite plavu ikonu Google ispod ikone početna koja se nalazi u gornjem desnom kutu preglednika.
Potom kliknite da u skočnom okviru.

2. opcija: ručno uredite postavke

Odaberite Firefox na traci izbornika pa kliknite Postavke.
Upišite www.google.com u okvir Početna stranica pa zatvorite Postavke da biste je spremili.

Bonus: postavite Google kao svoju zadanu tražilicu

Kliknite donju strelicu lijevo od okvira za pretraživanje.
Odaberite Google u padajućem izborniku.

Saznajte više

1. korak: otvorite Postavke

Kliknite Safari u gornjoj traci izbornika Apple, a potom Postavke.

2. korak: postavite početnu stranicu na Google

Pokraj U novom se prozoru otvara, odaberite Početna stranica na padajućem izborniku.
Odaberite Početna stranica na sljedećem padajućem izborniku pokraj Na novim se karticama otvara.
Potom upišite www.google.com u okvir pored stavke Početna stranica.

3. korak: postavite zadanu tražilicu na Google

Odaberite Google na padajućem izborniku pored stavke Zadana tražilica.
Vaše će se promjene automatski spremiti.

Saznajte više

1. korak: otvorite Postavke

Kliknite Opera u gornjem izborniku i odaberite Postavke, a potom Osobne postavke.

2. korak: postavite početnu stranicu na Google

Pored stavke Pri pokretanju odaberite Kreni s početnom stranicom na padajućem izborniku kako bi se pri otvaranju preglednika prikazao Google.
Potom upišite www.google.com u okvir pored stavke Početna stranica.

3. korak: spremite promjene

Kliknite gumb U redu da biste spremili promjene.

Uredite postavke kako biste postavili Google za početnu stranicu

Ups! Nismo sigurni koje upute za postavljanje internetskog preglednika da vam prikažemo. Pokušajte kliknuti ime preglednika u gornjem izborniku, a potom odaberite Osobne postavke, Postavke ili Opcije. Ako u gornjem izborniku imate stavku Alati, kliknite ih pa odaberite Internetske mogućnosti.

Ili pokušajte preuzeti Google Chrome za doživljaj brzine i slobode pregledavanja. Google Chrome pokreće web-lokacije i aplikacije brzinom svjetlosti.

Ne propustite nijedan doodle logotip

Od umjetnosti preko instrumenata do igara, zabavite se uz doodle logotipe koje volite.

Pretražujte brzinski

Pogledajte rezultate koji se pojavljuju dok upisujete i koji vam na svakom koraku pomažu da vidite kamo ste se uputili.

Prati me sreća

Otkrijte pretraživanja u trendu, poznata umjetnička djela, lokalne restorane i još mnogo toga.